หน้ากีฬา SBO / 3SING

, หน้ากีฬา SBO / 3SING, ลุงรวย(ใคร), ลุงรวย(ใคร)