คลิป-ไฮไลท์
 
1 2 3 25

close(x)
close(x)
close(x)