ทีเด็ด – ลุงรวย
 
1 2 3 11

close(x)
close(x)
close(x)