สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แจงผลรายรับ-รายจ่ายประจำปี

01/05/2019 admins

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาเปิดเผย รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่าหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีผลกำไรถึง 4 ล้านบาทเลยทีเดียว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้แจกแจงรายละเอียดดังนี้

รายได้ ทั้งหมดเป็นเงิน 1,420,837,335.65 บาท

– จากไทยลีก เป็นเงิน 730,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 51.40 เปอร์เซ็นต์
– จากค่าสนับสนุน เป็นเงิน 485,542,527.57 บาท คิดเป็นสัดส่วน 34.20 เปอร์เซ็นต์
– จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 37,672,625.49 บาท คิดเป็นสัดส่วน 2.60 เปอร์เซ็นต์
– จากการสนับสนุนจากต่างประเทศ เป็นเงิน 97,218,347.27 บาท คิดเป็นสัดส่วน 6.80 เปอร์เซ็นต์
– รายได้อื่นๆ เป็นเงิน 70,403,835.32 บาท คิดเป็นสัดส่วน 5 เปอร์เซ็นต์

รายจ่าย ทั้งหมดเป็นเงิน 1,416,670,720.27 บาท

– ค่าสนับสนุนเพื่อพัฒนาสโมสร เป็นเงิน 701,073,062.36 บาท คิดเป็นสัดส่วน 49.50 เปอร์เซ็นต์
– ค่าดำเนินงานและบริหาร เป็นเงิน 192,765,968.86 บาท คิดเป็นสัดส่วน 13.60 เปอร์เซ็นต์
– ค่าสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชาย-หญิง เป็นเงิน 260,282,145.51 บาท คิดเป็นสัดส่วน 18.40 เปอร์เซ็นต์
– ค่าบริหารสิทธิประโยชน์และรายได้ เป็นเงิน 105,597,427.55 บาท คิดเป็นสัดส่วน 7.50 เปอร์เซ็นต์
– ค่าจัดการแข่งขันฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เป็นเงิน 65,373,763.04 บาท คิดเป็นสัดส่วน 4.60 เปอร์เซ็นต์
– ค่าสนับสนุนจัดการแข่งขัน เป็นเงิน 91,578,352.95 บาท คิดเป็นสัดส่วน 6.50 เปอร์เซ็นต์

สรุปในปี 2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,166,615.38 บาท

Leave Comment

close(x)