ผลล็อตเตอร์รี่ ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2562

01/06/2019 admins

ทีเด็ดลุงรวย

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

516461

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)

516460   516462

รางวัลที่ 2 (รางวัลละ 200,000 บาท)

045167     313653     579938     691121   779015

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

46

เลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

589     713

เลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

215     560

รางวัลที่ 3 (รางวัลละ 80,000 บาท)

023764     052007     204495     206237     239271
404858     447071     528138     684872     705286

รางวัลที่ 4 (รางวัลละ 40,000 บาท)

048080     066028     074788     075819     094575
107087     174381     186800     205771     217712
217943     220804     238075     244768     245303
250134     260009     302720     308577     313887
314180     314943     317401     337005     388538
418580     433237     482054     485723     492781
555173     561517     572626     610333     625986
681751     702614     759034     777491     787840
835246     838948     853643     901585     912233
926303     933873     956662     964165     973717

รางวัลที่ 5 (รางวัลละ 20,000 บาท)

010094     017530     020249     024134     034790
045430     060763     064260     068412     081422
083622     092921     097949     138515     140873
149988     154653     158131     183355     225200
235572     240294     254393     266616     267620
275256     294269     296178     314348     316260
325757     332513     335773     339016     345450
357088     371012     377422     399253     419769
427625     445220     450868     457849     462692
481913     482248     484276     492226     492414
504382     505203     505965     520417     524199
536947     537907     553637     555874     561976
562582     588234     592124     603201     618288
627479     634184     647857     649149     655345
690950     697499     700389     715885     730200
748108     757481     757639     761763     773525
774436     792533     793297     824783     854146
868099     877313     880029     907216     907466
923594     926274     935182     943306     965495
968520     973603     989459     990507     995009

Leave Comment