ผลลอตเตอรี่ ประจำงวดที่ 16 กันยายน 2562

16/09/2019 admins

ลอตเตอรี่

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

340388

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)

340387     340389

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

85

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

733     947

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

925     939

รางวัลที่ 2 (รางวัลละ 200,000 บาท)

394807     403708     522822     607729     969958

รางวัลที่ 3 (รางวัลละ 80,000 บาท)

111226     214686     285554     462347     501040
513233     640916     742666     744181     974506

รางวัลที่ 4 (รางวัลละ 40,000 บาท)

011653     018737     026342     029715     068887
071847     106816     110630     128120     136080
159536     169632     187719     231741     263041
264527     301998     318588     349153     364792
368713     400061     409534     423375     448710
451934     462541     475875     484078     487554
518211     549119     560343     604139     612400
627571     704109     712829     738071     845981
851176     862726     875338     889029     914664
937500     952794     969016     969062     983264

รางวัลที่ 5 (รางวัลละ 20,000 บาท)

008822     009313     017717     041675     050936
056570     067686     101502     117824     125445
125935     126590     129217     135441     147164
148116     154869     163316     166027     180591
181453     195264     206668     225266     233478
237774     248237     256918     262743     279911
281163     287904     288534     290540     291138
321556     323510     326297     329667     345127
347025     347651     349956     365621     387520
390532     402314     403187     406448     410314
422182     427490     430048     433179     466333
477457     497636     508329     510359     514891
518465     520140     530201     532557     551229
565592     614322     624128     664854     673754
673933     675234     681516     693776     707676
709851     710244     725282     741790     760025
762124     794838     805145     820750     824807
832387     835926     846298     855084     865894
898375     917756     928224     937381     943240
947206     951008     982696     991673     996900

Leave Comment