ผลลอตเตอรี่ ประจำงวดที่ 01 กันยายน 2562

01/09/2019 admins

ลอตเตอรี่

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

798787

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)

798786     798788

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

20

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

210     847

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

274     439

รางวัลที่ 2 (รางวัลละ 200,000 บาท)

269951     294121     500876     710502     808720

รางวัลที่ 3 (รางวัลละ 80,000 บาท)

049916     057429     226845     305146     399554
560883     637613     640895     653200     774482

รางวัลที่ 4 (รางวัลละ 40,000 บาท)

051153     057185     068349     091224     119249
163623     173553     206526     209653     210327
220609     227178     236367     242964     252804
335280     339435     341990     365474     397364
405283     413971     432654     470186     518136
521169     524922     571601     640181     661009
666830     707200     717699     735419     784969
811318     835070     838352     844816     850997
878646     883027     884892     885483     890313
900366     917120     934110     958022     975960

รางวัลที่ 5 (รางวัลละ 20,000 บาท)

000798     015753     021561     022669     032370
044057     046957     059910     084071     099148
122800     123113     133011     153676     160694
167707     172110     186376     189480     202691
210558     236004     258261     260733     284662
301480     314546     324939     365698     366605
388771     392115     394840     396497     399776
408055     414337     417922     418517     427539
435450     436834     440886     442609     462117
472585     488364     511476     512234     521683
523871     529185     530643     540181     558071
567527     572757     579286     586732     599641
616945     618693     619502     619800     621453
622247     622581     627342     636950     646888
652316     660267     679761     689057     695911
708285     710506     722788     732899     742925
750035     757921     785199     786332     805743
865616     869195     870716     872892     881062
912107     919934     922123     924385     938883
947298     951707     958275     964059     989853

Leave Comment