ผลลอตเตอรี่ ประจำงวดที่ 01 สิงหาคม 2562

01/08/2019 admins

ลอตเตอรี่

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

387006

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)

387005     387007

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

58

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

135     983

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

562     795

รางวัลที่ 2 (รางวัลละ 200,000 บาท)

069992     107841     290368     413789     638591

รางวัลที่ 3 (รางวัลละ 80,000 บาท)

078423     084208     127888     232693     332589
364946     762698     862894     878228     979689

รางวัลที่ 4 (รางวัลละ 40,000 บาท)

030325     040864     055568     077710     079345
097091     124542     129700     131039     137934
161071     197616     201247     204199     279251
308327     324061     360038     397385     414259
446776     463803     476207     479249     515719
526700     530959     531380     539931     565235
582391     587584     626672     653441     710344
757633     765986     785518     800901     803175
832330     834640     845639     845733     891549
904475     921340     922185     930303     962222

รางวัลที่ 5 (รางวัลละ 20,000 บาท)

000648     000874     021187     025485     037260
042644     082847     084925     097958     125761
136573     174485     185267     230995     237909
237993     244746     258407     263755     272205
274108     275051     279753     297036     303110
303294     304514     322139     330499     347495
354809     354809     362451     372915     380696
400929     409658     416564     421047     422661
429565     436844     446034     473100     474324
481952     488736     513799     518496     525327
526299     527614     540813     543527     548496
550575     555481     565076     567021     594564
605697     612465     612883     678256     688831
694664     701337     701947     706098     716930
723397     724698     733917     736338     753986
768421     776434     791661     796095     807009
822510     823053     828934     856395     857662
861356     861700     866026     869395     884903
899391     900920     913725     920388     930988
932057     940696     953259     972301     990022

Leave Comment