ผลลอตเตอรี่ ประจำงวดที่ 01 กรกฏาคม 2562

01/07/2019 admins

ลอตเตอร์รี่

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

943647

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)

943646     943648

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

86

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

239     864

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท)

006     375

รางวัลที่ 2 (รางวัลละ 200,000 บาท)

106229     185424     253669     565390     810086

รางวัลที่ 3 (รางวัลละ 80,000 บาท)

148338     202532     227382     362759     659123
669011     733242     749865     799328     869733

รางวัลที่ 4 (รางวัลละ 40,000 บาท)

053176     070039     081961     102978     108204
117265     153507     155747     228190     228339
256551     261668     327955     331159     350841
381944     389068     389936     391952     436469
440109     447493     463730     487812     489746
557122     557974     562322     588960     612859
614613     621264     632287     652375     658569
725684     738893     750534     752400     757124
766346     785491     836246     878382     908243
914939     933742     936664     938896     953080

รางวัลที่ 5 (รางวัลละ 20,000 บาท)

022410     086111     106481     117685     119723
129096     137375     147998     160630     164709
177338     186776     188476     193235     196528
210270     213025     219677     231091     240537
257453     280053     292002     317714     321352
323031     339987     340338     344772     360609
363904     364530     376844     379667     391014
406428     408587     425188     426314     431030
431296     438330     475435     485702     486128
490152     495634     497935     500542     510860
519560     521521     541837     546838     556502
571746     574391     597363     597455     599648
609770     614757     615282     620090     633702
638804     642502     645654     659838     669051
671709     673257     683912     704896     708140
725591     745758     750457     755659     772590
793883     814279     827945     857189     866173
873618     878909     881397     910049     915669
924392     932294     934695     945272     948728
950436     951088     954837     985042     988819

Leave Comment